تبلیغات
ای کاش .... !! - سه پیر مرد


ای کاش .... !!


سه پیر مرد
سه شنبه 8 شهریور 1384

خانمی ۳ پیر مرد جلوی درب خانه اش دید :
- شما را نمی شناسم ولی اگر گرسنه هستید بفرمایید داخل !!
- اگر همسرتان خانه نیستند، می ایستیم تا ایشان بیایند !!!
همسرش بعد از شنیدن ماجرا گفت: برو داخل دعوتشان کن !!
بعد از دعوت یکی از آنها گفت: ما هر ۳ با هم وارد نمی شویم .....

خانم پرسید : چرا؟
یکی از آنها در پاسخ گفت: من ثروتم، آن یکی موفقیت و دیگری عشق است....

 حال با همسرتان تصمیم بگیرید کداممان وارد خانه شود !!!!
بعد از شنیدن، شوهرش گفت:
ثروت را به داخل دعوت کن.... شاید خانمان کمی بارونق شود !!
همسرش در پاسخ گفت: چرا
موفقیت نه؟!
عروسشان که به صحبت این دو گوش می داد گفت چرا عشق نه؟ خانمان مملو از عشق و محبت خواهد شد.
شوهرش گفت: برو و از عشق دعوت کن بداخل بیاید. خانم به خارج خانه رفت و از عشق دعوت کرد امشب مهمان آنها باشد.
۲ نفر دیگر نیز به دنبال عشق براه افتادند. خانم با تعجب گفت: من فقط عشق را دعوت کردم!
یکی از آنها در پاسخ گفت: اگر ثروت و یا موفقیت را دعوت می کردید، ۲ نفر دیگرمان اینجا می ماند. ولی هرجا عشق برود، ما هم او را دنبال می کنیم.
هر جا عشق باشد موفقیت و ثروت هم هست!
نوشته شده توسط یاسی در سه شنبه 8 شهریور 1384 و ساعت 06:08 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza